THIẾT BỊ

Một bữa ăn ngon luôn là mong ước của mỗi gia đình. Không gian phòng ăn đóng vai trò rất quan trọng trong văn hóa Việt. Nội thất STI mang đến những không gian phòng ăn đẹp, tinh tế, là sự kết hợp hài hòa giữa bàn ăn, ghế ăn, tủ, đồ trang trí… cho bạn sự tiện nghi, gần gũi và thoải mái.

Máy hút bụi

Xem tất cả

Bếp điện từ

Xem tất cả

Bếp ga âm

Xem tất cả

Chậu rửa bát

Xem tất cả

      Chậu rửa bát - STI4

      Chậu rửa bát - STI4

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Chậu rửa bát - STI1

      Chậu rửa bát - STI1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Chậu rửa bát - STI2

      Chậu rửa bát - STI2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Chậu rửa bát - STI3

      Chậu rửa bát - STI3

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

Giá úp bát

Xem tất cả

      Giá úp bát - STI5

      Giá úp bát - STI5

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá úp bát - STI4

      Giá úp bát - STI4

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá úp bát - STI7

      Giá úp bát - STI7

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá úp bát - STI3

      Giá úp bát - STI3

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá úp bát - STI1

      Giá úp bát - STI1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá úp bát - STI2

      Giá úp bát - STI2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá úp bát - STI6

      Giá úp bát - STI6

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

Giá để xoong nồi

Xem tất cả

      Giá để xoong nồi - STI2

      Giá để xoong nồi - STI2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá để xoong nồi - STI1

      Giá để xoong nồi - STI1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá để xoong nồi - STI4

      Giá để xoong nồi - STI4

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Giá để xoong nồi - STI3

      Giá để xoong nồi - STI3

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

Tay nâng cánh blum

Xem tất cả

      Tay nâng cánh blum - STI4

      Tay nâng cánh blum - STI4

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Tay nâng cánh blum - STI1

      Tay nâng cánh blum - STI1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Tay nâng cánh blum - STI2

      Tay nâng cánh blum - STI2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Tay nâng cánh blum - STI3

      Tay nâng cánh blum - STI3

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Tay nâng cánh blum - STI5

      Tay nâng cánh blum - STI5

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

Kính ốp bếp

Xem tất cả

      Kính ốp bếp - STI10

      Kính ốp bếp - STI10

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Kính ốp bếp - STI11

      Kính ốp bếp - STI11

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Kính ốp bếp - STI7

      Kính ốp bếp - STI7

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Kính ốp bếp - STI8

      Kính ốp bếp - STI8

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Kính ốp bếp - STI1

      Kính ốp bếp - STI1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Kính ốp bếp - STI4

      Kính ốp bếp - STI4

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Kính ốp bếp - STI2

      Kính ốp bếp - STI2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Kính ốp bếp - STI3

      Kính ốp bếp - STI3

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ

Mặt đá tủ bếp

Xem tất cả

      Mặt đá tủ bếp - STI1

      Mặt đá tủ bếp - STI1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Mặt đá tủ bếp - STI21

      Mặt đá tủ bếp - STI21

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Mặt đá tủ bếp - STI2

      Mặt đá tủ bếp - STI2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Mặt đá tủ bếp - STI10

      Mặt đá tủ bếp - STI10

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Mặt đá tủ bếp - STI22

      Mặt đá tủ bếp - STI22

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Mặt đá tủ bếp - STI5

      Mặt đá tủ bếp - STI5

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Mặt đá tủ bếp - STI4

      Mặt đá tủ bếp - STI4

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ
      Mặt đá tủ bếp - STI17

      Mặt đá tủ bếp - STI17

0 out of 5 based on 0 customer ratings
Liên hệ